Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: haajoo.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Dina uppgifter samlas in för att vi på HaaJoo ska kunna hantera din förfrågan via vårt kontaktformulär..

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, företagsnamn och det meddelande du har skrivit in i meddelandefältet och de kommer användas för att hantera din förfrågan samt erbjuda dig vidare kontakt med HaaJoo. Du har rätt att tacka nej till fortsatt kontakt i första kontakten.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där HaaJoos behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra vidare samaarbete med dig anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast tre månader efter att underskrifterna har lämnats över.

Vilka rättigheter du har över dina data

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig på HaaJoo. Du har även rätt att klaga på HaaJoos behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

Vår kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för HaaJoo är Hasse Johansson som du når på e-postadress .

Har du frågor gällande HaaJoos hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Hasse Johansson på telnr 08-530 327 00.

©2020 HaaJoo AB

Webbplatsen är skapad av Ockelbo Webbdesign